Jong & Out

juli 21 2019
Detail
De Roze Bunker
St. Catharinaplaats 10
Arnhem, 6811BS Nederland
12:00 - 16:00

Free Shot Night

juli 25 2019
Detail
De Roze Bunker
St. Catharinaplaats 10
Arnhem, 6811BS Nederland
20:00 - 01:00

Wisselend thema; YouTube avond, Karaoke, Film, Bunkergames…..

juli 26 2019
Detail
De Roze Bunker
St. Catharinaplaats 10
Arnhem, 6811BS Nederland
20:00 - 02:00

Wisselend thema; YouTube avond, Karaoke, Film, Bunkergames…..

juli 26 2019
Detail
De Roze Bunker
St. Catharinaplaats 10
Arnhem, 6811BS Nederland
20:00 - 02:00

LGBT refugees HangOut

juli 27 2019
Detail
De Roze Bunker
St. Catharinaplaats 10
Arnhem, 6811BS Nederland
14:00 - 17:00

Entre Vous

juli 27 2019
Detail
De Roze Bunker
St. Catharinaplaats 10
Arnhem, 6811BS Nederland
20:00 - 02:00

COC Midden Gelderland